Loading...

Požičovňa inventáru

Zapožičajte si inventár na Vašu veľkú i malú oslavu! 

V katalógu nájdete náš cenník a ponuku. 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť katalóg [4.16 MB]

 

OBCHODNÉ PODMIENKY NA PRENÁJOM INVENTÁRU

 

Uvedená cena za prenájom inventáru je stanovená na 24 hodín od prevzatia alebo na víkend, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Prenájom na dlhší čas sa vypočítava individuálne pred prenájmom.

Všetky ceny na stránke sú uvedené s DPH a sú platné ku dňu potvrdenia Vašej objednávky. Zmena cien je vyhradená.

Cena za prenájom nezahŕňa dopravu, ktorá sa vypočítava z celkového objemu a hmotnosti Vašej objednávky a upresnenia miesta a času dodávky a prevzatia inventáru.

V cene dopravy je zahrnutá vykládka inventáru z auta a jeho položenie, maximálne 5 metrov od vozidla. Montáž a demontáž je nepovinná služba, ktorá je spoplatnená.

Extra vykládka a položenie inventáru je účtovaná zvlášť a je potrebné ju oznámiť a objednať vopred.

Inventár si klient môže vyzdvihnúť aj sám v sklade v dátume a čase, ktorý je predom dohodnutý.

Inventár sa preberá na základe Preberacieho protokolu, ktorý je vytlačený v dvoch origináloch. Objednávateľ je povinný si prebrať objednaný inventár na základe Preberacieho protokolu.

Inventár sa klientom vydáva čistý a zabalený.

Klient svojim podpisom na Preberacom protokole potvrdzuje prevzatie inventáru v plnom počte a technológiu vo funkčnosti.

Po prevzatí klient preberá plnú zodpovednosť za zverený majetok dodávateľa počas celej doby prenájmu.

Vrátenie inventáru prebieha v dohodnutý deň a v stanovenom čase.

Inventár sa vracia poskladaný, zabalený, čistý a v tom istom prepravnom balení, v ktorom inventár klient prevzal.

Cena dopravy a manipulačného sa vypočítavá individuálne, na základe uvedenej adresy, objemu a hmotnosti.

Pri objednávke dopravy na vrátenie inventáru je klient povinný inventár pripraviť na určené miesto, aby sa mohol spočítať a nemusel triediť. Príbor sa pri vrátení neprepočitava – prepočíta sa až na prevádzke. Prípadne rozdiely budú klientovi nahlásene písomne, alebo mailom.

Prípadne straty a poškodenia sa klientovi účtujú podľa interného cenníka spoločnosti.

Ak klient vráti inventár neroztriedený, so zostatkami jedla a iného organického a anorganického odpadu, dodávateľ je oprávnený vyúčtovať klientovi poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu. Cena sa v takomto prípade určuje individuálne na základe výpočtov potrebného personálneho a technického zabezpečenia na likvidáciu odpadu.

 

 Kaucia

Dodávateľ je oprávnený vyžiadať si zábezpeku až do výšky 100% z celkovej hodnoty prenajatého majetku spoločnosti. Zábezpeka musí byť zaplatená vždy pred začiatkom každého zapožičania inventáru. Zo zábezpeky sa odrátajú prípadne straty alebo poškodenia majetku spoločnosti a zvyšnú sumu je povinný dodávateľ vrátiť na účet objednávateľovi do 3 pracovných dní od vrátenia inventáru.

 

Prípadne spory a nezrovnalosti budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, a až v prípade ich neúspechu, vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného.

 

 

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom akceptácie

/potvrdením/ objednávky telefonicky alebo emailom, prípadne prenájmu inventára.